Arne Järtelius /Sverige

Språk: svenska

Religions(o)friheten i Sverige och judarna 1838–1951

Inbal Lieblich / Denmark

Language: English

A personal perspective on culture and language – linguistic development ...

Moshe David HaCohen / Sweden

Language: English

A tale of love and light. Amos Oz’s unique correspondence and friendship

Barbro Posner / Sverige

Språk: svenska

Mamma föddes inte i Auschwitz

Deborah Kahn-Harris / United Kingdom

Language: English

Sing us a Song of Zion: Art and Music on the Book of Lamentations

Anna Krieger / Sweden

Språk: svenska

Judiska kompositörer i Polen under mellankrigstiden

Tal Raviv / Denmark

Language: English

Tikun Olam: fighting discrimination and racism for equality and pluralism ....

Benny Dagan

Language: English

Navigating in a “new world order”: Robust diplomacy in an era of multitude ...

Anne Boukris / Danmark

Sprog: dansk

FAUDA betyder KAOS

Gershon Baskin / Israel

Language: English

In pursuit of peace in Israel and Palestine, part 1

Deborah Kahn-Harris / United Kingdom

Language: English

Esther in the Court of Ahasuerus

Nina Tojzner / Sverige

Språk: svenska

Kontot “Stoltjude” på Instagram

Rebecca Sommerfeld / Sverige

Språk: svenska

Kontot “Stoltjude” på Instagram

Karin Brygger / Sverige

Spårk: svenska

Göteborgs judiska historia

Boris Berlin / Denmark

Language: English

On Design cross-roads

Max Meyer / Danmark

Sprog: dansk

Statsløs-Zionist–Fagforeningsformand – Den der vil kan alt!

Davy Antebi

Language: English

Judaism and homosexuality: theory and reality

Michael Sercan Daventry / United Kingdom

Language: English

In an uncertain world, is Turkey still a safe haven for Jews?

Gershon Baskin / Israel

Language: English

In pursuit of peace in Israel and Palestine, part 2

Finn Rudaizky / Danmark

Sprog: dansk

Terrorsagen 2015 i København. Hvad blev skjult for offentligheden – og hvorfor?

Rebecca Lillian / Sweden

Language: English

We won’t succeed on Broadway if we don’t have any Jews

Oriol Poveda / Sweden

Language: English

Doing Gender and Religion Among Transgender with a Jewish Orthodox ...

Natalie Lantz / Sverige

Språk: svenska

Änglar och demoner i antik judisk litteratur

Joseph Salamon / Danmark

Sprog: dansk

Dansk–jødiske kunstnere på 1908 udstillingen i København

Jan Schwarz / Sverige

Sprog: dansk

Dzigan og Schumacher – Jiddische komedianter i Warszawa og Tel Aviv

Tirzah Ben-David / Danmark

Language: English

Four Hundred Years Later: The Strategy of the Burning Bush

Michael Sercan Daventry / United Kingdom

Language: English

Jewish Chronicle — Britain’s most influential Jewish newspaper

Jonathan Harmat / Danmark

Sprog: dansk

Hvem er Benjamin Fondane? - Om jødisk eksistensfilosofi

Jonatan Møller Sousa / Denmark

Sprog: dansk

Effektiv pro-israelsk kommunikation – hvordan kan vi bedst forsvare Israel ...

Keith Kahn-Harris / United Kingdom

Language: English

Antisemitism today – explaining the controversies

Hanna Skop / Danmark

Sprog: dansk

En opvækst under hagekorsets skygge

Rebecca Sommerfeld / Sverige

Språk: svenska

Judisk PRIDE Parade i Göteborg

Nina Tojzner / Sverige

Språk: svenska

Judisk PRIDE Parade i Göteborg

Henri Goldstein / Danmark

Sprog: dansk

Jødisk medicinsk etik – hvad er så specielt?

Karin Brygger / Sverige

Språk: svenska

Din judiska historia och framtid

Keith Kahn-Harris / United Kingdom

Language: English

Jews and heavy metal: a marriage made in hell?

Joe Goldblatt / United Kigdom

Language: English

Stranger in a Strange New World: How Newcomers Become Old Timers ...

Natalie Lantz / Sverige

Språk: svenska

Dödahavsrullarna: en flashbacktråd från antiken?

Yitzi Loewenthal / Danmark

Language: English

Behind Bars: visiting Jews in jail.

Harry Turner / Sverige

Språk: svenska

Judisk konst, vad är det?

Jane Ansell / United Kingdom

Language: English

Autism and inclusion in the Jewish community

Jair Melchior / Danmark

Sprog: dansk

Are Jews more civilised than other people?

Tobias Petersson / Sverige

Språk: svenska

Antisemitism och antisionism från Gaza till Malmö och bortom

Jane Ansell / United Kingdom

Language: English

Sleep: How we achieve it and what the Torah has to say about it

Bent Blüdnikow / Danmark

Sprog: dansk

Hvad drev danskerne til at hjælpe jøderne 1943

Wolf Abraham Rechtman / Danmark

Sprog: dansk

Jøder i Polen 1945-50

Oriol Poveda / Sweden

Language: English

Making Orthodox Communities Transgender Inclusive: Visions and Experiences ....

Sanne Cigale Benmouyal / Denmark

Language: English

Being Jewish in Denmark Today

Lior Foighel / Denmark

Language: English

Being Jewish in Denmark Today

Yiddish Song Project / 2 mars 2019

Språk/Language: mix

Dans & live musik- lördag, 2 mars

Jane Ansell / United Kingdom

Language: English

Friend and Fund Raising Ideas to Build Stronger Jewish Communities

Joe Goldblatt / United Kigdom

Language: English

Friend and Fund Raising Ideas to Build Stronger Jewish Communities