Det polsk-judiska musikaliska undret under mellankrigstiden
Språk: svenska

Session: Redan innan Polen blev en självständig stat fanns det ett antal personer av judisk börd vilka sysslade med musik och underhållning på det blivande fria Polens område. Verksamheten formligen exploderade efter 1:a världskriget. Det var dock få som kände till att de populära slagdängorna och filmsångerna var skrivna av judar och det fanns inget judiskt i populärkulturens och filmens skapelser, trots att både musiker, textförfattare, producenter och en del filmstjärnor var av judisk börd. Artister som framförde dessa alster var nästan aldrig judar eller gömde sig under polska alternativt ’exotiska’ pseudonymer. Ändå var många av dessa även aktiva i det judiska kulturlivet. Kabaréformen var den scen som sångerna oftast spreds från. De judiska filmerna och kabarélåtarna nådde också andra sidan Atlanten och spreds bland den judiska befolkningen i USA.

Mitt föredrag kommer att handla om anledningen till detta fenomen och berätta om dessa, den polska populärmusikens och filmens skapare och illustrera med ett antal musikstycken. Föredraget bygger på forskning gjord av journalister och författare i Polen.


Bio: Anna Krieger är pensionär och studerar f n historia.