ARKIV:
Välkommen till
Taste of ÖresundsLimmud
söndagen den 14 januari kl. 13:30 – 15:30

ÖresundsLimmud bjuder denna söndag på 3 sessioner, varav två av dem kommer att äga rum samtidigt.

Tid: kl. 13:30


Vad händer med Malmös judar efter 7 oktober?


Arne Järtelius är författare till facklitteraturhistoria och samhällsvetenskap sedan slutet av 1970-talet. Sedan 2012 helt engagerad i att skriva historien om judarna i Malmö och Skåne från 1860 till nutid.
Jehoshua Kaufman är psykolog och Malmöjude som numera ägnar mig åt skrivande.

Massakern i Israel har påverkat den judiska befolkningen i Sverige dramatiskt. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) redovisade nyligen en enkät som gjorts på deras uppdrag. Enkäten visade att oro och osäkerhet drabbat judarna i Malmö hårt. Dock är en enkätundersökning ett trubbigt verktyg för att beskriva vad människor känner och än mera hur situationen faktiskt påverkat deras relationer och beteende.

Jehoshua Kaufman tillsammans med Arne Järtelius har därför påbörjat en undersökning där djupintervjuer med ett antal judiska individer är basen. De kommer att redovisa och diskutera sitt projekt och lite av de tankar och idéer som framkommit i deras intervjuer.


Paus/fika kl.14:20 - 14:40Tid: kl. 14:40


Dina - en tolkningsfråga
 


Desirée Lind och är masterstudent vid Lunds universitet, främst i judiska studier. Studerar även andra hebreiska texter och äldre semitisk kultur.

Dina - dottern som blev skändad eller kvinnan som räddade israliterna? Berättelsen om Dina finns i Toran, men den lever också vidare i rabbinsk litteratur: men i annan tappning. Varför tolkas berättelsen så olika i de olika texterna, och vad kan vi utröna av det?

Exodus - historisk händelse eller saga?
 


Anna Krieger är pensionerad IT-konsult, tillika f.d. arkeolog. Fil.kand. i museikunskap och historia, har studerat judaistik, hebreiska och latin vid Lunds universitet.

Är Exodus, beskriven i Andra Moseboken (Shemot) en historisk händelse eller bara ett propagandastycke, en samling gamla berättelser nedskrivna på 600-talet fvt för att ena Judéens befolkning under kung Josiah? Berättelsen om Exodus är central inom judendomen, då här formas israeliterna till ett folk och judendomen, som det folkets religion.