Välkommen till Taste of Limmud Online torsdagen den 30 december 2021 kl. 00:00 – 00:00.
Vi önskar få din anmälan senast den 20 december 2021 kl. 23:59. Information om inloggning m m kommer att  sändas senast den 29 december . (För program se sidan http://oresundslimmud.se/sjuf-taste-of-limmud-online-2021.html

Personuppgifter du lämnar i denna anmälan behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy som följer GDPR.


Namn / Name
Ort / By
E-post / Email
Telefon / Mobil / Mobile phone
Jag anmäler min adress till ÖresundsLimmuds sändlista / Add me to the OresundsLimmud mailing list
Jag anmäler mig Till Taste of Limmud / I want to participate in Taste of Limmud

Meddelande / Message

Confirmation: