•    Tack för senast! Välkommen till Köpenhamn den 12 mars!  

LIMMUD …

… betyder “att lära” på hebreiska. Att lära och att lära ut är själva essensen av Limmud. Limmud…

Läs mer ...

ÖRESUNDSLIMMUD …

ÖresundsLimmud arrangeras av volontärer från Danmark och Sverige. Arbetet med planering och genomförande pågår under ett helt år.…

Läs mer ...

VÅR MÅLGRUPP …

Vår målgrupp är alla som vill berika sin judiska identitet och/eller är intresserade av allt judiskt mellan himmel…

Läs mer ...

Bli en av våra sponsorer 2022!

  • Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Detta sanningens ord blev extra sant när vi p g a coronavirusets spridning våren 2020 tvingades att satsa extra mycket på städning av våra lokaler och anskaffning av bl. a. handsprit. Någon extra höjning av deltagaravgifterna blev det inte.
    Sedan dess (åren 2020 och 2021) har vi genomfört 3 onlinearrangemang då vi inte tagit ut någon deltagaravgift utan helt förlitat oss på mindre frivilliga bidrag.

    Tyvärr tvingas vi även i år att avstå från det tradionella sättet att mötas. Årets ÖresundsLimmud 2022 i mars blir återigen ett onlinearrangemang som vi bjuder på helt utan deltagaravgift. Det betyder inte vi inte har några kostnader alls – frivilliga donationer blir vi glada för. .
    Tack på förhand!.

    Bli en av våra sponsorer 2022