Judisk PRIDE Parade i Göteborg
Språk: svenska

Session: I augusti 2018 deltog Göteborgs judiska församling i Pride paraden för första gången. Tillsammans med Nina Tojzner kommer jag att diskutera varför det är viktigt för en judisk församling att delta i Pride paraden.


Bio: Rebecca Sommerfeld är ordförande för den Judiska student föreningen i Göteborg. Under sommaren 2018 arrangerade hon tillsammans med tre andra Pride för Judiska församlingen i Göteborg.
Under 2018 var hon ansvarig för alla bokningar till JUS Instagram konto “Stoltjude” tillsammans med Nina Tojzner.