”Limmud” kan enklast beskrivas som entusiastiska kunskapskonferenser kring allt judiskt mellan himmel och jord! Det bjuds på föredrag, workshops, matlagning, sång, musik – och det är deltagarna själva som står för alla dessa konferensinslag.
ÖresundsLimmud är en del av den internationella organisationen Limmud International som arrangerar konferenser runt om i världen.

Limmudkonferensen är uppbyggd kring sessioner
Varje session är en timme lång och vid varje givet tillfälle hålls ett antal sessioner samtidigt. Detta gör att du som deltagare måste välja.
Sessionerna varierar mycket i både upplägg, genomförande och innehåll men deltagarna får hjälp i form av sessionsbeskrivningar som finns i programhäftet och på webbsidan.
Varje presentatör väljer själv ämnet för sitt föredrag, workshop, framträdande, diskussion – bara det på något sätt är relevant för det judiska.

Alla deltagare betalar en deltagaravgift
Detta gäller även för de presentatörer som själva vill hålla i en eller flera sessioner. Limmuds kärngrupp bjuder ibland in några föreläsare för att skapa en bas i programmet. Då Limmud är uppbyggt på volontär basis tar ingen föreläsare ut arvode.

En Limmud-konferens anordnas av en ideellt arbetande styrgrupp (team).
Styrgruppen ansvarar för de yttre arrangemangen, sätter programramarna och medverkar till skapandet av ett fullödigt programinnehåll.

Alla deltagare på Limmud är välkomna att hålla sessioner
Ett av Limmuds motton är: ”Alla kan lära och alla som vill kan lära ut”. På det sättet byggs Limmud av sina deltagare och blir mer än det som den volontära kärngruppen lägger som bas. Då Limmud är en plats där alla kan lära sig av varandra är det önskvärt att föreläsarna stannar kvar och deltar i andra sessioner.

Limmudorganisationen är helt självständig
Limmuds verksamhet bedrivs helt utan anknytning till eller styrning från etablerade judiska föreningar, församlingar och organisationer. ÖresundsLimmud är en del av den internationella rörelsen Limmud International samt är medlem i Limmud Europe.
ÖresundsLimmud anordnas under en hel söndag varje år i mars månad.

Alla ska kunna delta i Limmud
Maten som serveras är kosher för att göra det möjligt för alla – oavsett  graden av religiositet – att delta i Limmuds arrangemang. Ifall arrangemanget äger rum under shabbat följer vi även shabbatreglerna i alla gemensamma utrymmen.