Din anmälan till ÖresundsLimmud 2022 Online den 6 mars 2022 har nu sänts iväg.
Vi kommer att bekräfta den några ett par dagar.
Varmt välkommen!