Din anmälan till ÖresundsLimmud 2024 (3 mars) är nu avsänd.
Inom kort kommer du att få en bekräftelse från oss in.
Har du inte fått något bekräftelsemeddelande i din e-postlåda inom en vecka, kontakta oss.
Observera att din anmälan blir giltig först efter att deltagaravgiften inkommit till ÖresundsLimmud.
Varmt välkommen!