Ett stort tack från Team OresundsLimmud 2022
och varmt välkommen till vårt nästa arrangemang.