Vår grundläggande princip är att deltagaravgifterna ska hållas så låga som möjligt för att så många som möjligt ska kunna delta i ÖresundsLimmud 2020. Den som inte har råd att betala den ordinarie avgiften är välkommen att kontakta styrgruppen som alltid kan lösa detta problem. (Ärendet hanteras strikt konfidentiellt av ÖresundsLimmuds kassörer.)

BETALNING AV DELTAGARAVGIFT
Anmälan är bindande och du kan endast registrera en person i taget. Varje anmälan bekräftas via e-post. Information om platsen för ÖresundsLimmud 2020 sänds endast till registrerade deltagare (någon vecka före arrangemanget).

Lunch, vatten, te, kaffe, frukt och kakor ingår i priset.
Du sätter själv ihop ditt personliga program utifrån vår sammanställning av dagens sessioner (ca 40 st). Sessionerna hålls på danska, svenska eller engelska.

På vår anmälningssida finns all information om årets deltagaravgifter.
Varmt välkommen till ÖresundsLimmud 2020!