Observera att dina svar är helt anonyma. Om du ösnkar få svar från oss, vänligen ange ditt namn i meddelandefältet.
Note that your answers are completely anonymous. If you would like an answer from us, please enter your name in the message field.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Ursprungligen planerade vi för ÖresundsLimmud 2024 i Malmö med fullständigt program, 25 sessioner. Hade vi istället förlagt ett fullständigt program till Köpenhamn, hade du kommit till Köpenhamn då? / Originally, we planned for ÖresundsLimmud in Malmö with full program, 25 sessions. Would we have moved a full program to Copenhagen instead, would you come to Copenhagen?