Limmud är här för att ta dig ett steg längre på din judiska resa!
Oavsett vart din resa går vill Limmud berika den.

Limmud har följande grundprinciper:

Lärande (Learning)
Alla har något att lära och alla som vill kan lära ut.

Gemenskap och ömsesisdigt ansvar (Community & Mutual Responsibility)
Limmud är något som alla deltagare skapar tillsammans.

Utvidgning av ens judiska horisonter (Expanding Jewish Horizons)
Genom att skapa gemensamma upplevelser stärker vi vår judiska identitet.

Egenmakt (Empowerment)
Makten ligger hos deltagarna som kan välja vad de vill lära och möjligheten finns för alla att skapa något på Limmud.

Engegemang och frivillighet (Participation)
Frivillighet är kärnan i Limmud och alla uppmuntras att bidra med det de kan.

Mångfald (Diversity)
Alla ska kunna delta på Limmud oavsett bakgrund och inriktning. På Limmud möts alla med respekt och sessionerna ska fokusera mer på utbildning än polemik.

”För himlens skull”
Vi strävar efter att inte tillmäta vissa tankesätt, tro eller uppfattningar om judiskt liv större eller mindre värde.

Originaltexten Mission & Values (på engelska) finns här http://www.oresundslimmud.se/limmud-mission/