Jews in Malmö after Oct. 7: Survey, responders and initial findings
Language: English


Session: Session with Jeshua Kaufman and Arne Järtelius (xxx).
/in progress/

Bio: Jehoshua Kaufman är psykolog och Malmöjude som numera ägnar mig åt skrivande.
Arne Järtelius är författare till facklitteraturhistoria och samhällsvetenskap sedan slutet av 1970-talet. Sedan 2012 helt engagerad i att skriva historien om judarna i Malmö och Skåne från 1860 till nutid.