SESSIONEN INSTÄLLD!
Sprog: dansk

Session: Diskussionen om brit milah har været i gang i Danmark i mindst 20 år. Den er formentlig accentueret af den stor muslimske indvandring. Argumenterne for og imod vil blive gennemgået, og der vil blive lagt vægt på de forskellige argumenter.

Den nye mulighed for at 50.000 borgere kan kræve et lovforslag behandlet i Folketinget (parlamentet) har medført, at diskussionen nu er blevet partipolitisk – og et spørgsmål for såvel regering som opposition. Den politiske udvikling bliver diskuteret.

Er ønsket om et forbud for brit milah i Danmark et udtryk for antisemitisme? Eller handler det om etik, sundhed, religionsfrihed eller autonomi for det enkelte menneske?


Bio: M.D., specialist in gynecology/obstetrics.
B.A./M.A. in political science and history.
D.Sc., opponent to Ph.D. dissertations.
Officially appointed external examiner at 4 Danish medical schools.
Published more than 10 books.
Organizer of 4 International congresses on Jewish Medical Ethics.
Teaching students at Copenhagen and Roskilde Universities (Associate professor).
Head of Department (chief physician) at two hospitals and one municipality in Denmark.
Formand for Det Jødiske Samfund i Danmark/Mosaisk Trossamfund fra 1. maj 2019