Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Detta sanningens ord blev extra sant när vi p g a coronavirusets spridning våren 2020 tvingades att satsa extra mycket på städning av våra lokaler och anskaffning av bl. a. handsprit. Någon extra höjning av deltagaravgifterna blev det inte.
Givetvis hoppas vi att även ÖresundsLimmud 2021 (mars 2021 i Köpenhamn) ska kunna leva upp till målsättningen: så låga avgifter som möjligt för att så många som möjligt ska få möjlighet att delta i ÖresundsLimmud. Kan du ställa upp som sponsor – hör av dig. Kontakta oss via vår kontaktsida.
Tack på förhand!.