PANELSAMTAL: Judendom, judisk identitet och Israel i samtalen med elever och skolpersonal
Språk: svenska


Session: Våra samtal och möten med skolungdomar och personal, i Malmös skolor, om judendom och judisk identitet, och om Israel och dess situation, idag och historiskt.

Bio: I samtalet deltar:
Björn Westerström: Utbildad gymnasielärare i historia, religionskunskap och svenska. Han har arbetat i Malmö sedan 2002. Sedan ett par år arbetar han som Malmö stads samordnare av skolornas arbete mot antisemitism på Pedagogisk Inspiration. För detta arbete har han mottagit Hedi Frieds lärarpris 2021.
Rebecca Stucker: – …
Peter Vig: – ….
Patrick Enhav – moderator.