En ny historia: Malmös judar och 7/10
Språk: svenska


Session: Massakern i Israel har påverkat den judiska befolkningen i Sverige dramatiskt. Arne och Jehoshua har därför påbörjat en undersökning där djupintervjuer med ett antal judiska individer är basen. Hittills har de intervjuat ett 30-tal personer. Dagens session är den första delpresentationen av de redan genomförda samtalen.

Bio: Arne Järtelius är författare till facklitteraturhistoria och samhällsvetenskap sedan slutet av 1970-talet. Sedan 2012 helt engagerad i att skriva historien om judarna i Malmö och Skåne från 1860 till nutid.
Jehoshua Kaufman är psykolog och Malmöjude som numera ägnar mig åt skrivande.