Shana Tova! Vi ses den 12 mars 2023!

Bästa limmudnik,

Inte än, men i mars 2023 välkomnar vi dig till vår nästa ÖresundsLimmud ”på riktigt”. Efter 2 år av onlinekonferenser vill vi verkligen träffa dig ansikte mot ansikte. Vi hoppas innerligt att även du längtar efter detta genuina, mänskliga sätt att träffas!

Vårt team har precis påbörjat planeringsarbetet inför ÖresundsLimmud 2023, som kommer att äga rum i Köpenhamn i mars. Vi vet ännu inte hur många sessioner vi kommer att erbjuda – för närvarande har vi förslag på många fler sessioner än vi kan hantera på en enda dag.

Limmud Europe, en sammanslutning för de europeiska Limmud-organisationerna, håller på att byggas upp. Tanken är att vi gemensamt ska driva större projekt och stötta varandras lokala verksamheter. För att göra det enklare för dig att hitta information om vad som är på gång i Europa har vi lagt till en extra menypunkt på våra webbsidor – se ”Limmud Europe” i den övre högra menyn på någon av våra webbplatser.

Inför det kommande året 5783 önskar vi dig Shana Tova och hoppas välkomna dig i Köpenhamn i mars nästa år.

When in Europe don’t miss …
Limmud Europe!

Dear Limmudnik!

This is is not a logotype of Limmud Europe! (We’re still working on it…)
However this is a good illustration of what is going on in our European Limmud World.

The world changes and so does the Limmud organization.
For some years now, several national Limmud groups have been working to form an overall organization for the teams within the European Union. The goal is to develop cooperation between the teams and enrich the national activities.

Limmud Europe was formally established at the beginning of June. There is still a lot of work to be done with the official documents, but the work is in full swing. The organization’s official seat is in Amsterdam.

On our website we will soon expand the information about the European Limmud events. It will also mean a few more information messages from us to you, but of course we will avoid filling your mailbox to the brim.

In the menu bar at the top of the page, you can already now click on the heading Limmud Europe, which will lead you to a page with links to current Limmud events around Europe. Participate & enjoy!

Warm welcome to our Limmud Europe World!

ARCHIVE: ÖresundsLimmud 2016 – 2022

Tillbakablick: ÖresundsLimmud 2016-2022

Vill du veta vem som pratade om vad de gångna åren? Klicka och se vad du har missat …
Taste of ØresundsLimmud Shavuot 2022Klicka här.
ÖresundsLimmud 2022 Online Special Sessionklicka här.
ÖresundsLimmud 2022 Onlineklicka här.
ÖresundsLimmud Online 2021klicka här.
Taste of ÖresundsLimmud Online 2021klicka här.
Taste of ÖresundsLimmud Online 2020klicka här.
ÖresundsLimmud 2020 i Malmöklicka här.
ÖresundsLimmud 2019 i Köpenhamnklicka här.
ÖresundsLimmud 2018 i Malmöklicka här.
ÖresundsLimmud 2017 i Köpenhamnklicka här.
ÖresundsLimmud 2016 i Malmöklicka här.