ØresundsLimmuds styregruppe består af en gruppe entusiaster, som planlægger konferencen i løbet af et år. Desuden er der en gruppe frivillige, der hjælper med at gennemføre konferencen i den/de dage, arrangementet finder sted. Hvis du er interesset i at give en hånd med – stort som småt – så vi kan gennemføre ØresundsLimmud også i 2020, vil vi altid gerne høre fra dig. Der er – og vil altid være – plads til flere i vores arbejdsgruppe.

ÖresundsLimmud Sverige og ØresundsLimmud Denmark er registrerede non-profit organisationer i Sverige og i Danmark. Kontingentet er 10 SEK / 10 DKK. Vi håber, du vil være medlem – du kan blot markere det i skemaet, når du melder dig til. Det første års kontingent er inkluderet i deltagergebyret.

Hele styregruppe for ØresundsLimmud 2020 er præsenteret her