Konferensen kommer att äga rum den 8 mars 2020 i Malmö.
Eller om du så vill den 12 Adar, 5780 enligt den judiska kalendern.

Vi börjar kl. 9:00 och slutar ca kl. 18:00. Efter att vi har fått din anmälan och betalning, sänder vi dig en bekräftelse – det är viktigt att du uppger en korrekt e-postadress.

Någon vecka före själva arrangemanget får du en detaljerad information om platsen för ÖresundsLimmud 2020 (adress, information om lämplig kollektivtrafik m m) – av säkerhetsskäl ska den informationen inte spridas vidare. Vi följer fullt ut våra säkerhetsanvarigas rekommendationer vad gäller informationsspridning och säkerheten på plats.