Ordet Limmud betyder “att lära” på hebreiska. Att lära och att lära ut är själva essensen av Limmud. Limmud är också ett varumärke för den numera världsomspännande Limmudrörelsen som arrangerar seminarier och konferenser året runt.

ÖresundsLimmud arrangeras av volontärer från Danmark och Sverige. Arbetet med planering och genomförande pågår under ett helt år. Konferensspråken är danska, svenska och engelska.

Danmark och Sverige turas om att arrangera de årligt återkommande konferenserna.

Alla limmudniks (deltagare i Limmud) – inklusive presentatörer och volontärer – betalar stipulerade deltagaravgifter och lägger undan sina professionella titlar.
Alla – oavsett ens politiska åsikter, religiösa inriktning eller avsaknad av en sådan – är välkomna att diskutera, kritisera, framträda, bli glada eller irriterade denna dag. Med andra ord: Alla deltar på lika villkor och i strikt demokratisk anda.

Föregångare till ÖresundsLimmud var LundaLimmud som ägde rum i Lund år 2012. Det blev en succé som sedermera ledde till skapandet av ÖresundsLimmud. ÖresundsLimmud Sverige och ØresundsLimmud Danmark är registrerade ideella föreningar i Sverige resp. Danmark.

ÖresundsLimmud Sverige och ØresundsLimmud Danmark är politiskt och religiöst oberoende ideella föreningar registrerade i resp. Sverige och Danmark. Båda föreningar har egna styrelser och egna bankkonton. ÖresundsLimmud Sverige och ØresundsLimmud Danmark är helt fristående gentemot andra etablerade judiska, och icke-judiska, föreningar och församlingar.