Henriques – tio judiska generationer i Sverige – en dansk-svensk historia
Språk: svenska


Session: Tio judiska generationer av släkten Henriques har levt I Sverige sedan 1780-talet. Med start i Nakskov 1725 berättas en dansk-svensk historia

Bio: Tomas tillhör den åttonde generationen av släkten Henriques vilken invandrade till Marstrand 1786. Tomas är medlem av Göteborgs judiska församling och läkare inom reumatiska sjukdomar.