”Eli” – Ett mysteriespel av Nelly Sachs
Språk: svenska

Session: Vi beskriver och demonstrerar hur vi arbetar med Nelly Sachs drama.
Medverkande Jan Mark, Tobias Allvin (musiker) och Håkan Paaske (skådespelare).


Bio: Musiker utbildad på musikhögskolan i Malmö. Aktiv inom ett flertal olika genrer men har alltid hållt den judiska musiktraditionen nära hjärtat och spelar såväl klezmer som judisk orientalisk och sefardisk musik. På Örsundslimud spelar Tobias egna arrangemang av traditionella judiska visor och niguns som ackompangemang till recitation ur Nelly Sachs mysteriespel ”Eli”.