Änglar och demoner i antik judisk litteratur
Språk: svenska

Session: Spekulationer om änglar, demoner, satansfigurer och himlafärder fyller många antika judiska manuskript. Men dessa texttraditioner kom inte med i den judiska kanon. Följ med på en apokalyptisk guidning genom den förlorade judiska litteraturen.


Bio: Natalie Lantz är doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet, där hon också ingår som styrelsemedlem i Forum för judiska studier. Hon arbetar också som översättare från hebreiska till svenska och har översatt David Grossmans och Amos Oz senaste verk. Natalie skriver även för Judisk Krönika.