Religions(o)friheten i Sverige och judarna 1838–1951
Språk: svenska

Session: På vilka sätt underlättade/hindrade svensk religionslagstiftning 1838–1951 för judarna i landet?
Vilken roll har Mosaiska församlingen i Malmö haft för judisk religionsutövning i Sverige?
Var lagen om religionsfrihet 1952 ett steg framåt eller bakåt för de svenska judarna?


Bio: Author of non-fiction history and social science since the late 1970’s. Since 2012 totally committed to writing the history of the jews in Malmö and Scania from 1860 to the present time.