Göteborgs judiska historia
Språk: svenska

Session: Karin Brygger kommer att tala om sin senaste bok »Visst kan man dansa efter Auschwitz» – en bok som gör olika nedslag i Göteborgs judiska historia. Det är en bok som samlar ihop trådar och följer spår, som letar sig hela vägen från 1700-talets Marstrand in till dagens Göteborg där konstnärer, kompositörer och stadsmiljöer med judisk anknytning får liv och historia.


Bio: Karin Brygger är poet och kulturskribent. Hon är också doktorand i litteraturvetenskap. Hennes senaste bok är en essäsamling om Göteborgs judiska historia (2018, Korpen förlag).