Din judiska historia och framtid
Språk: svenska

Session: Workshop. Under denna session som är en workshop knyter vi an till vår judiska historia och vår framtid. Skriv till dem du förlorat i Förintelsen, eller till någon du inte hann älska färdigt.
Vi skriver ensamma tillsammans, för att upptäcka de frågor och berättelser vi bär med oss i nuet.


Bio: Karin Brygger är poet och kulturskribent. Hon är också doktorand i litteraturvetenskap. Hennes senaste bok är en essäsamling om Göteborgs judiska historia (2018, Korpen förlag).