”Eli” – Ett mysteriespel av Nelly Sachs
Språk: svenska

Session: Vi beskriver och demonstrerar hur vi arbetar med Nelly Sachs drama.
Medverkande Jan Mark, Tobias Allvin (musiker) och Håkan Paaske (skådespelare).


Bio: /in progress/