Den exakta platsen för ÖresundsLimmud 2020 kommer vi att informera om någon vecka före konferensen. Det gör vi av säkerhetsskäl. Samtliga anmälda deltagare informeras via e-post om adressen, möjligheter till bilparkering i närområdet och lämplig kollektivtrafik.

Vi undersöker även möjligheter till gratis bilparkering. Om du kör på morgonen och kan ta med fler deltagare, hör gärna av dig till oss i god tid.
Om du planerar att stanna i Malmö och vill övernatta hos någon av de svenska deltagarna, var snäll och meddela oss det snarast efter anmälan. Vi kan inte garantera dig en gratis övernattning, men lovar att undersöka möjligheterna.