”Eli” – Ett mysteriespel av Nelly Sachs
Språk: svenska

Session: Vi beskriver och demonstrerar hur vi arbetar med Nelly Sachs drama.
Medverkande Jan Mark, Tobias Allvin (musiker) och Håkan Paaske (skådespelare).


Bio: Håkan Paaske är utbildad på Statens scenskola i Göteborg 1978-81. Han har arbetat på Västernorrlands regionteater, Jönköpings länsteater, Malmö Musikteater och Göteborgs Stadsteater.
De senaste 35 åren av sin yrkeskarrär har Håkan tillhört Malmö Stadsteaters ensemble och har haft många ledande roller genom åren.