De som ingår i ÖresundsLimmuds styrgrupp arbetar helt ideellt. Alla är nästintill onåbara under ordinarie arbetstid, därför sköts all information via e-post. Inkomna frågor besvaras av den som är bäst lämpad att göra det, oftast inom ett par dagar.
Sänd dina frågor till adressen info@oresundslimmud.se eller använd vår kontaktsida.