Det islamistiska våldets antisemitiska ursprung
Språk: svenska


Session: Föreläsningen kommer att ta upp det antisemitiska ursprunget till islamistiskt våld, med början i skrifterna av Muslimska brödraskapets ideolog Sayyid Qutb och hans centrala betydelse för samtida terroristgrupper som Hamas och Islamiska staten. Vidare kommer fokus att ligga på hur Qutb utvecklade den antisemitiska konspirationsteorin om kriget mot islam, hur han skapade bilden av en muslimsk offergemenskap och hur samtida terroristgrupper har anammat denna konspirationsteori i sin rekrytering och propaganda.

Bio: Evin Ismail (1985) har en doktorsexamen i sociologi från Uppsala Universitet. Hennes forskning handlar om politiskt våld och mer specifikt om islamistisk antisemitism.