Du har anmält dig till ÖresundsLimmud 2023 den 11-12 mars 2023. Kan du hjälpa oss att utvärdera vårt arrangemang?
Glöm inte att klicka på Sänd-knappen i slutet av formuläret. Tack för dina svar.
 

Jag HAR deltagit i OL2023:
  … på lördag 11 mars       … på söndag 12 mars
Jag HAR deltagit i följande sessioner på söndag 12 mars (markera):


    1A: Izzy Posen /UK – A Cultural Renaissance? New Chassidic Music Trends
    1B: Iri Kassel /IL – Road to Recovery – Israeli volunteers driving sick Palestinians from the borders to the Israeli hospitals
    1C: Zlatko Jovanovic /DK – Jødisk kultur og tilstedeværelse i Sarajevo gennem tiden
    1D: Jair Melchior /DK -The proposed judicial revolution in Israel
    1E: Anna Krieger /SE – Beth Alpha – mosaikmystik mitt i Galliléen
    1F: Karen Lisa Salamon /DK – De-Nazify the language! – a confrontation with the Nazi roots of everyday language about Jews


    2A: Yochi Rappeport /IL – Who owns the Western Wall – Liberating the Western Wall. Again.
    2B: Konstanty Gebert /PL – Why does Poland need a “historical policy” on the Jews?
     2C: Jonathan Lebel /IL /DK – Climate Tech – Israel’s solutions that can save the world
     2D: Ludmila Spektor /DK – At leve som jøde i Ukraine
     2E: Simon Kratholm Ankjærgaard /DK – Oktober 1943: De danske jøders flugt og fangenskab
     2F: Marianne Bernhardtz /SE – Walters väg – från förnedring och förtryck till förnyad framtidstro


    3A: Iri Kassel /IL – David Ben Gurion – his life story and crucial decisions he took.
    3B: Arthur Buchman /DK – Is Judaism a Cult?
    3C: Bent Rosenbaum /DK – Martin Buber: filosofi, chassidisme og psykoterapi
    3D: Jan Schwarz /SE – En familietur til Piotrkow Trybunalski i Polen: Samtale med min far, Henning Schwarz
    3E: Janne Samuelsson /SE – Förintelsens okända svenska offer


    4A: Yochi Rappeport /IL – Sacred Feminisme
    4B: Jehoshua Kaufman /SE – Kovel, en judisk stad i Ryssland, Ukraina, Polen, Sovjet, Tyskland, Sovjet och ( Ukraina)
     4C: Izzy Posen /UK – My journey from Chassidic community to university and secular life (interview)
     4D: Joseph Salamon /DK – Holocaust-monumenter – hvordan, hvorfor og for hvem?; et interview med kunstneren


    5A: Tom Wexler /IL /DK – Understanding Israelis – a quick guide to the Israeli mind
     5B: Johan Andrée /SE – Från Holocaust till Förintelsen: Begreppet Förintelsen i svenskt språkbruk
     5C: Uri Krivaa /DK – Carolineskolens udfordringer som jødisk skole og rolle for fremtidens jødiske liv i Danmark
     5D: Rebecca Lillian /DK – Varför just “fyra”? Why just “four”?
     5E: Yitzi Loewenthal /DK – Judaism’s gifts to the world. How major Jewish ideas evolved in to universal values


Vilken av dina sessioner var du mest nöjd med?

Vilken av dina sessioner var du minst nöjd med?

Hur gammal är du?

Var har du fått information om ÖresundsLimmud 2023 (flera markeringar möjliga)?
    ÖresundsLimmuds mail
    via din församling/förening
    via bekanta/vänner
    på annat sätt

Vilket land är du ifrån?

Hur nöjd var du med maten på söndag? (skala 1-10; 1=helt missnöjd, 10=mycket nöjd):

Hur nöjd var du med lokalerna på söndag? (skala 1-10; 1=helt missnöjd, 10=mycket nöjd):

Har du använt vårt föreläsningsschema för mobiltelefonen?
JA     NEJ

Övriga kommentarer

Confirmation: