Recha Michaelson och andra kvinnor i kretsen kring Aaron Isaac
Språk: svenska

Session: Recha föddes 1773 i Schwerin, Mecklenburg, och blev tidigt bortgift med sin kusin i Stockholm. Hon blev omedelbart änka och bodde kvar hos sin farbror och svärfar, Aaron Isaac. Efter några år blev hon för andra gången och återigen mot sin vilja bortgift. Hon fick ett långt liv i Stockholm och fick det materiellt mycket bra. Hon dyker upp på ålderdomen upp igen i den svenskjudiska historien, bland annat som offer för antisemitiska aktioner i samband med de så kallade Crusenstolpeska kravallerna 1838.
Föredraget handlar om Recha och några andra judiska kvinnor som kom till Stockholm under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, efter att ha blivit bortgifta av Aaron Isaac, den ”förste juden” i Sverige.


Bio: Ph.D. i historia på en prisbelönad avhandling om östeuropeiska judar och andra invandrare i Sverige åren 1860 – 1920. Forskare och lärare (svensk-judisk historia) vid Riksarkivet, vid Uppsala universitet och vid Paideia folkhögskola i Stockholm. Har skrivit ett bokkapitel och artiklar om svensk-judisk historia. Webbplats: www.carlhenrikcarlsson.se