Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Detta sanningens ord blev extra sant när vi p g a coronavirusets spridning våren 2020 tvingades att satsa extra mycket på städning av våra lokaler och anskaffning av bl. a. handsprit. Någon extra höjning av deltagaravgifterna blev det inte.
Sedan dess (åren 2020-2022) har vi genomfört flera onlinearrangemang då vi inte tagit ut någon deltagaravgift utan helt förlitat oss på mindre frivilliga bidrag.

ÖresundsLimmud 2023 i mars blir återigen ett äkta traditionellt arrangemang då vi ska kunna träffas personligen och umgås som man gjort förr. För att hålla deltagaravgifterna så låga som möjligt behöver vi givetvis stöd från välvilliga sponsorer. Om du kan ställa upp som sponsor, vill vi gärna höra från dig – använd vår kontaktsida.
Tack på förhand.