Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Detta sanningens ord blev extra sant när vi p g a coronavirusets spridning våren 2020 tvingades att satsa extra mycket på städning av våra lokaler och anskaffning av bl. a. handsprit. Någon extra höjning av deltagaravgifterna blev det inte.
Sedan dess (åren 2020 och 2021) har vi genomfört 3 onlinearrangemang då vi inte tagit ut någon deltagaravgift utan helt förlitat oss på mindre frivilliga bidrag.

Tyvärr tvingas vi även i år att avstå från det tradionella sättet att mötas. Årets ÖresundsLimmud 2022 i mars blir återigen ett onlinearrangemang som vi bjuder på helt utan deltagaravgift. Det betyder inte vi inte har några kostnader alls – frivilliga donationer blir vi glada för. .
Tack på förhand!.