Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Detta sanningens ord blev extra sant när vi p g a coronavirusets spridning våren 2020 tvingades att satsa extra mycket på städning av våra lokaler och anskaffning av bl. a. handsprit. Någon extra höjning av deltagaravgifterna blev det inte.
Sedan dess (åren 2020 och 2021) har vi genomfört 3 onlinearrangemang då vi inte tagit ut någon deltagaravgift utan helt förlitat oss på mindre frivilliga bidrag.

Givetvis hoppas vi kunna genomföra ÖresundsLimmud 2022 (mars 2022 i Köpenhamn) på det traditionella sättet och med så låga avgifter som möjligt för att så många som möjligt ska få möjlighet att delta. Kan du ställa upp som sponsor – hör av dig. Kontakta oss via vår kontaktsida.
Tack på förhand!.