Vad är en judisk dans? – en danssession. (dubbelssession) /
What is a Jewish dance? – a dancing session.(dubble session)

Språk/Language: svenska/English

Danssession/Dancing session:I första delen av min session kommer jag att presentera en italiensk judisk dansmästare verksam under 1400-talet och lära ut en av hans danser. I andra delen ska vi lära oss en kadrill, Sher, som den dansades i New York i slutet av 1800-talet. Den stora frågan här är: vad gör en dans judisk, dess skapare eller det sammanhang i vilket den dansas?

In the first part of my session I will introduce an Italian Jewish dancing master from 15-th century and teach one of his dances. In the second part we will learn a quadrille from the end of 19th century, called Sher and danced by Jews of New York. The big question is: what makes a dance Jewish? It’s creator or the context where it is danced?


Bio:Jag utbildade mig till arkeolog men övergick till IT och jobbade som IT-konsult i 32 år. Som pensionär har jag nu återvänt till mitt älsklingsämne och studerar historia och latin. Sedan 20 år tillbaka jobbar jag också med en grupp dansare specialiserade på medeltids- och renässansdanser från södra och västra Europa. För övrigt dansar jag alla former av historisk dans.

I started my carrier as archaeologist, jumped over and worked as IT consultant for 32 years. Now retired I study history and latin. Since 20 years I also work with a group specializing in dances from Medieval and Renaissance period of Southern and Western Europe but dance all kinds of historical dances.