Flykten till Marstrand – fördrivningen av Polens judar 1969
Språk: svenska

Session: Anna Grinzweig Jacobsson samtalar med Karin Brygger om sin kommande bok ”Flykten till Marstrand”.
I november 1969 placerades ca tvåhundra polsk-judiska flyktingar på den karga klippön Marstrand över vintern. Här berättar de om hur den antisemitiska kampanjen startade, dess konsekvenser, beslutet att lämna Polen, mötet med det nya landet, den polska/svenska/judiska identiteten och hur livet blev efter femtio år i Sverige.


Bio: Anna Grinzweig Jacobsson has a PhD in Physics from Chalmers University of Technology and lives in Göteborg. She was born in 1963 in Wrocław, Poland and came to Sweden as a Jewish refugee in 1969. Anna works as a technology consultant and writes about her family history. She is also the chairman of ”Judiska salongen” in Göteborg.