Observera att vissa webbläsare varnar för osäkra webbsidor och formulär. Våra webbplatser är säkra och operatören undersöker nu felet.

DELTAGARAVGIFTER
Observera att du måste ange ditt namn i samband med betalning.
Om du anser dig inte ha råd att betala de angivna deltagaravgifterna, kontakta oss snarast – ditt meddelande hanteras strikt konfidentiellt.


Betalning senast torsdag, den 15 februari (”EARLY BIRD”):
Standard: 275 DKK / 410 SEK
Ungdomar/unga vuxna (upp till 30 års ålder): 100 DKK / 150 SEK

Betalning senast torsdag, den 22 februari (ORDINARIE AVGIFT):
Standard: 350 DKK / 525 SEK
Ungdomar/unga vuxna (upp till 30 års ålder): 150 DKK / 225 SEK

Så här betalar du

Observera att banktransaktionerna kan ta 3-4 dagar. Vi kan alltså inte alltid verifiera
betalningar gjorda efter den 29 februari.

Danska deltagare /boende i Danmark – betalar till:
Danske Bank, konto: 3409-3409245617
Svenska deltagare /boende i Sverige – betalar till:
Plusgiro: 78 55 98-4
eller Bankgiro: 5074-6932
eller Swish: 123 0470 237

Rabatter:
Bor du längre bort än 50 km från Malmö får du 50 DKK / 75 SEK i rabatt.
Måste du passera en avgiftsbelagd bro (Öresundsbron / Storebältsbron) för att komma till Malmö,
får du 50 DKK / 75 SEK i brorabatt.
Minska deltagaravgiften med de rabattbelopp som du har rätt till.

Participants outside Denmark / Sweden:
Please contact us for payment information.

Det viktiga …

Anmälan är obligatorisk. Varje deltagare måste sända in egen anmälan.  Fyll i samtliga formulärfält.
Lunch, vatten, te, kaffe, frukt och kex ingår i avgiften.
Så snart din anmälan har inkommit, kommer vi att be dig om ytterligare information rörande behov som vi måste ta hänsyn till,  ev. födoämnesallergier, behov av boende mm.
Din anmälan blir giltig först efter att deltagaravgiften registrerats på något av våra konton. Information om plats m m kommer att sändas till anmälda deltagare senast den 29 februari 2024.


Ditt meddelande och personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lag och General Data Protection Regulation (GDPR).
Your message and personal data are handled in accordance with applicable law and General Data Protection Regulation (GDPR).

Jag anmäler mig till ÖL2024 i Malmö / söndag den 3 mars.

Förnamn och efternamn/ Fornavn og efternavn/ First name and last name

Email

Telefon / Mobil

Stad/ By/ City

Land /Country
Jag har betalat/kommer att betala till: / I have paid/will pay to:
DANMARK:
Danske Bank
SVERIGE:
Bankgiro       Plusgiro       Swish
Meddelelse /Meddelande / Message
OBS! Viktigt! Skriv 12345 i fältet nedan.

Confirmation: