• ARKIV: TASTE OF ÖRESUNDSLIMMUD ONLINE
  • MALMÖ / KØBENHAVN
  • 17 JANUARI 2021   kl. 14 - ca. kl. 16:00

ARKIV:

Välkommen till Taste of Limmud Online
den 17 januari 2021 (söndag) kl. 14:00 – ca. kl. 16:00
Låt oss prata om
RESPEKT

På programmet finns tre parallella sessioner samt ett efterföljande samtal om just respekt. Vi hoppas att du inte bara lyssnar på våra presentatörer utan även kommer med egna synpunkter.
Taste of ÖresundsLimmud Online startar kl. 14:00 och beräknas pågå ungefär till kl. 16:00.

För att kunna delta i denna Taste of Limmud behöver du ha installerat videokonferensprogrammet Zoom - antingen på din dator, platta eller mobiltelefon (smartphone). Vi önskar få din anmälan/tilmelding senast den 17 januari kl. 12:00. Efter anmälan sänder vi dig detaljerad information om hur du kan ansluta till Taste of Limmud Online.
OBS! Taste of Limmud är helt utan kostnad och du väljer mellan tre sessioner som pågår samtidigt.

 This Taste of OresundsLimmud Online
 is a part of Limmud Europe Values programme.

Tid: kl. 14:00 /Time: at 2 PM


Gensidig respekt
og Chesed

Charlotte Lang
Danmark
Karen Lisa Salamon
Danmark

SPROG: DANSK

Session: Charlotte Lang Interviewes af Karen Lisa Salamon om Carolineskolens pædagogiske vægtning af gensidig respekt, samt fagplanens fokus på Chesed - som både etisk og religiøst begreb, og som praktisk gerning og socialt arbejde.

Bio: Charlotte Lang, Cand. Mag., leder af det jødiske fagområde på Carolineskolen; Danmarks eneste jødiske skole.
Karen Lisa Salamon, PhD., Change Manager (EFI).

Respekt och samförstånd
- var går gränsen?

Benjamin Gerber
Sverige

SPRÅK: SVENSKA

Session: "Dessa är mina principer, gillar du dem inte, har jag andra." Så sa Groucho Marx, men för de flesta av oss finns det en gräns. I denna session presenteras en talmudisk berättelse om två rabbiner som försöker hitta gemensamma värderingar, men ju mer de försöker, desto svårare blir det. Kan vi lära oss av deras (dåliga) exempel?

Bio: Benjamin Gerber är andlig ledare vid judiska församlingen i Göteborg.

Talking about
Israeli politics and society.

Keith Kahn-Harris
United Kingdom

LANGUAGE: ENGLISH

Session: We often discuss Israeli politics and society with fire and conviction. In some cases the discussion becomes bitter and threatens the cohesion of the community.
How can we talk in a tolerant and respectful way across different opinions when we are so impassioned about the subject?

Bio: Keith Kahn-Harris is a sociologist and writer. He is a senior lecturer at Leo Baeck College and runs the European Jewish Research Archive at the Institute for Jewish Policy Research.

Därefter har vi planerat en 10 minuters paus.Tid: kl. 15:00 /Time: at 3:00 PM


What we talked about and what we need to talk about.

 
LANGUAGE: ENGLISH

Session:
This session begins with a brief summary of the conversations from the three introductory sessions. Then we open for a general discussion on the question of how respect in the Jewish community (between individuals, within associations / congregations and associations / congregations between) can be promoted and strengthened.

Denna session inleds med en kort sammanfattning av samtalen från de tre inledande sessionerna. Därefter öppnar vi för en allmän diskussion kring frågan om hur respekten i den judiska gemenskapen (individer emellan, inom föreningar/församlingar och föreningar/församlingar emellan) kan främjas och stärkas.