Ett stort tack från Team OresundsLimmud 2021
och varmt välkommen till vårt nästa arrangemang.