Observera att vissa webbläsare varnar för osäkra webbsidor och formulär. Våra webbplatser är säkra och operatören undersöker nu felet.

OBS! Denna UPPDATERADE anmälan tar hänsyn till vilket av arrangemangen du önskar delta: det i Malmö eller det i Köpenhamn.
Läs först vårt senaste nyhetsinlägg och återvänd till denna anmälningssida därefter. Tack.

OBS! SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 FEBRUARI 2024.

UPPDATERADE DELTAGARAVGIFTER
Observera att du måste ange ditt namn i samband med betalning.
Om du anser dig inte ha råd att betala de angivna deltagaravgifterna, kontakta oss snarast – ditt meddelande hanteras strikt konfidentiellt.

Anmälan och betalning senast onsdag, den 28 februari (ORDINARIE AVGIFT):
350 200 DKK / 525 300 SEK
Ungdomar/unga vuxna (upp till 30 års ålder): 150 DKK / 225 SEK

Så här betalar du

Observera att banktransaktionerna kan ta 3-4 dagar. Vi kan alltså inte alltid verifiera
betalningar gjorda efter den 29 februari.

Danska deltagare /boende i Danmark – betalar till:
Danske Bank, konto: 3409-3409245617
Svenska deltagare /boende i Sverige – betalar till:
Swish: 123 0470 237 (smidigast för oss att hantera)
eller Plusgiro: 78 55 98-4
eller Bankgiro: 5074-6932

Rabatter:
Bor du längre bort än 50 km från Malmö/Köpenhamn eller måste du passera en avgiftsbelagd bro får du sammanlagt 50 DKK / 75 SEK i rabatt. Minska deltagaravgiften med de rabattbelopp som du har rätt till.

Participants outside Denmark / Sweden:
Please contact us for payment information.

Det viktiga …

Anmälan är obligatorisk. Varje deltagare måste sända in egen anmälan.  Fyll i samtliga formulärfält.
Lunch, vatten, te, kaffe, frukt och kex ingår i avgiften.
Så snart din anmälan har inkommit, kommer vi att be dig om ytterligare information rörande behov som vi måste ta hänsyn till,  ev. födoämnesallergier, behov av boende mm.
Din anmälan blir giltig först efter att deltagaravgiften registrerats på något av våra konton. Information om plats m m kommer att sändas till anmälda deltagare senast den 29 februari 2024.


Ditt meddelande och personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lag och General Data Protection Regulation (GDPR).
Your message and personal data are handled in accordance with applicable law and General Data Protection Regulation (GDPR).

Markera det arrangemang du vill deltaga i.

Jag har redan tidigare betalat avgiften / Jeg har allerede betalt gebyret før
Jag anmäler mig till ÖL2024 MLM i Malmö / söndag den 3 mars.
Jeg tilmelder mig ØL2024 CPH i København / søndag den 3. marts.
Förnamn och efternamn/ Fornavn og efternavn/ First name and last name

Email

Telefon / Mobil

Stad/ By/ City

Land /Country
Jag har betalat/kommer att betala till: / I have paid/will pay to:
DANMARK:
Danske Bank
SVERIGE:
Bankgiro       Plusgiro       Swish
Meddelelse /Meddelande / Message
OBS! Viktigt! Skriv 12345 i fältet nedan.

Confirmation: