Avnazifiera språket! — en uppmaning mot det fortsatta utbredda vardagsbruket av gammal-nazistisk terminologi om judar
Language/Sprog/Språk: English/dansk/svenska


Session: ”Judisk härstammande”, “Judeutrotning”, ”Judiskt guld”, ”Judeaktion” är bland de många vanligt använda danska orden om judar, som på sin tid skapades och spreds av nazisterna som propagandaspråk, eller har ännu äldre rötter i et klassiskt rastänkande om judar . I Danmark råder en bristande medvetenhet om dessa språkliga rötter, och därför förs det diskriminerande och nazistiska språket vidare till kommande generationer. Vi vet att språket formar våra uppfattningar om varandra, så språket är inte ”oskyldigt”. I den här sessionen pratar jag om mina egna erfarenheter och analyser av detta nazifierade språk, om tyska forskares senaste arbete för att öka medvetenheten bland skollärare om de fortsatta skadliga effekterna av detta nazifierade språk, och om vad vi kan göra åt det. Sessionen kan äga rum på både danska, svenska och engelska, beroende på vem som deltar. Vi ska även ”samla” flera av dessa begrepp, så tänk gärna på ord du själv undrat över eller upplevt som stötande.


Bio: Karen Lisa G. Salamon, PhD & kulturforskare, bl.a. med fokus på språk- och diskursanalys.