Beth Alpha – mosaikmystik mitt i Galliléen
Språk: svenska


Session: I Beth Shean-regionen finns minst fem kända antika synagogor, alla med olika utsmyckning. Ändå är just Beth Alpha speciell. De andra synagogornas mosaiker är av mer eller mindre hög artistisk kvalité medan denna ser ut som en bild målad av ett barn. Denna mysterium har fascinerat forskarna i snart 100 år.


Bio: Pensionerad IT-konsult, tillika f.d. arkeolog. Fil.kand. i museikunskap och historia, har studerat judaistik, hebreiska och latin vid Lunds universitet. Intresserad av judaistik och Mellanösterns historia och arkeologi.