Välkommen till våra sessioner under den Judiska Kulturfestivalen i Köpehamn.

Välkommen till den Judiska Kulturfestivalen i Köpenhamn den 1-12 juni 2022.
Och alldeles extra varmt är du välkommen den 6 juni (måndag), då ÖresundsLimmud står som värd för 4 sessioner i äkta Limmudanda.
Arrangemanget äger rum live och du behöver inte föranmäla dig – observera att språket för dessa sessioner är danska.
Hela festivalprogrammet finns här: www.jkfestival.dk

23_extracted_121_jodisk-kulturfestival-program-2022

See you!