ÖresundsLimmuds styrgrupp är helt enkelt ett gäng entusiaster som planerar det mesta under ett års tid. En grupp volontärer hjälper till under själva konferensdagen. Gillar du ÖresundsLimmud och känner för att bidra till att genomföra ÖresundsLimmud 2019) - hör av dig. Det finns - och det kommer alltid att finnas - plats för fler i vår arbetsgrupp.

ÖresundsLimmud Sverige och ØresundsLimmud Danmark är registrerade ideella föreningar i Sverige resp. Danmark. Medlemsavgiften är 10 SEK / 10 DKK. Vi hoppas att du vill bli medlem i ÖresundsLimmud - markera det i din anmälan. Första årets medlemsavgift ingår i deltagaravgiften.

I styrgruppen för ØresundsLimmud 2019 ingår: