Vår grundläggande princip är att deltagaravgifterna ska hållas så låga som möjligt för att så många som möjligt ska kunna delta. Den som inte har råd att betala ordinarie deltagaravgift är välkommen att kontakta styrgruppen som alltid kan lösa detta problem.

BETALNING AV DELTAGARAVGIFT
Anmälan är bindande och du kan anmäla bara en person åt gången. Information om plats för konferensen sänd först efter inkommer anmälan och betalning.

Mat och dryck ingår i avgiften.
Du väljer själv vilka sessioner du vill delta i. Sessionerna hålls på sbenska, danska eller engelska.
Vi arbetar för ett kunna erbjuda barnaktiviteter/barnpassning för barn i åldrarna 4-12 år.
Även om du väljer att betala vid dörren, måste vi, av säkerhetsskäl, få din anmälan senast den 2 mars.

V g ange: namn, e-post, tel--/mobilnummer samt meddelande “ØL2017″ i samband med betalning.

Betalning senast den 28 februri 2017:
Ordinarie avgift: 450 SEK / 350 DKK
Ungdomar/Unga vuxna (max 30 år): 200 SEK / 150 DKK

Observera att vi inte kan kontrollera inbetalningar gjorda
till våra konton under perioden 1-4 mars 2017.

Betalning "vid dörren" den 5 mars 2017:
Ordinarie avgift: 500 SEK / 400 DKK
Ungdomar/Unga vuxna (max 30 år): 250 SEK / 200 DKK

Anser du dig inte ha råd att betala lägsta ordinarie avgift, kontakta oss snarast.

Svenska deltagare/boende i Sverige betalar till:
Plusgiro: 78 55 98-4
eller Bankgiro: 5074-6932
eller Swish: 123 0470 237

Rabatt:
Deltagare från Sverige får 60 SEK i bropassagerabatt.

Danska deltagare/boende i Danmark betalar till:
Danske Bank: 3409 – 3409245617
eller MobilePay: 42 546 683

Rabat:
Hvis du bor længere end 50 km fra København, får du 50 DKK rabat.

Participants outside Denamark / Sweden:
Please contact us for payment information