De som ingår i ÖresundsLimmuds styrgrupp arbetar helt ideellt. Alla är nästintill onåbara under ordinarie arbetstid, därför sköts all information via e-post. Inkomna frågor besvaras av den som är bäst lämpad att göra det, oftast inom 36 timmar.
Sänd dina frågor till adressen info@oresundslimmud.se eller använd kontaktformuläret (KONTAKT).