Du har anmält dig till ÖresundsLimmud 2022 Online den 6 mars 2022. Kan du hjälpa oss att utvärdera vårt arrangemang?
Om du har anmält dig men INTE HAR deltagit, vill vi gärna få veta anledningen till det.
Om du HAR deltagit, vill vi gärna få veta vilka sessioner du deltagit i.

Glöm inte att klicka på Sänd-knappen i slutet av formuläret. Tack för dina svar.


Meddelande/kommentarer till ÖresundsLimmud Team

Confirmation:

Jag HAR INTE deltagit i eventet. Anledningen var (markera i rutan):
    1. Jag glömde att det var just denna söndag
    2. Jag var upptagen med annat
    3. Jag lyckades inte koppla upp mig
    4. Annat. Ange gärna anledningen.

Jag HAR deltagit i följande sessioner (markera):

    Minhag Finland – judisk vardag i Finland idag / Ruth Illman
    Judiska memes: Vad kan de lära oss om judendomen? / Kathleen Myrestam
    Jødedommen – en udfordring til Folkekirkens tænkning om Gud og mennesker / Mogens Lindhardt
     Giving life – by logic or by emotion? / Lilach Goldberg-Bittman
     Archaeology and the Bible: Reality or Fantasy? / Davy Antebi

    Judiska superhjältar!? / Martin Lund
    Miljø og dyrebeskyttelse: et jødisk grundlag for ansvar og medfølelse / Jason Levy Møller
     Hakoah 100: Hundrede års dansk-jødisk idrætshistorie på en time / Philip Blüdnikow
     The Bureaucracy of Occupation / Joel Carmel

    Skärvor av Minnen – demenssjukdom och vård ur ett judiskt perspektiv / Jennie Vang
    Goldschmidt vs. Brandes. Hvad er jødens opgave i den moderne kultur? / Jan Schwarz
    Płaszów: Green space or site of memory? Do we have to choose? / Magda Rubenfeld Koralewska
     ”Wake-up Call from God” / Jair Melchior
     “Antisemitism in the Age of Acquarius” – Penetration of Antisemitism and Kremlin Propaganda …/ Zbyněk Tarant

     Min morfar – en spansk jude från det osmanska riket / Elisabeth Åsbrink
    Jeg kan høre fuglene synge. Hvad vi har lært fra nedlukningen, Shmita året og hvordan man ligger brak / Sandra Kviat
     The musical language of Pesach / Dorothy Goldberg
     Four years of success / Erez Bittman
     The Jewish community/ies of Luxembourg – regional past and European future? / David Weis

    Joseph Roth – “En fransos kommen österifrån, en humanist, en rationalist med religiös tro, en katolik …..” / Bo Isenberg
     Modern chassidic women / Rochel Loewenthal
     A modern “geniza” in Amsterdam makes discarded prayerbooks tell interesting stories of their own / Channa Kistermaker
     Arbejdet med folk på flugt – jødiske perspektiver / Sarah Hviid Miller