När reformjudendomen tog över i Malmöförsamlingen

Språk: svenska

Session:Vad var det som fick Malmöförsamlingen att bli reformjudisk i slutet av 1940-talet? 1945 års räddade? Den östjudiska församlingsledningen? Rabbinen? Medlemmarna? Vad hade tagit åt den en gång så ortodoxa församlingen? Varför?


Bio: Arne arbetar som journalist, författare och historiker. Det senaste decenniet har han ägnats nästan enbart åt den judiska församlingens och judarnas historia i Malmö. Hans senaste bok är: ”Judar och andra Malmöbor: 1933–1951” (utgiven 2021).